Céljaink

 

· ÖNKÉPZŐDÉS-FEJLŐDÉS

A legfontosabb cél a személyiség fejlődése, a tehetség és készségek kibontakoztatása, valamint a hivatáskeresés („mivel is akarjak foglalkozni?”). Alapvető szempontot kap a mentálhigiénés aspektus is (tekintettel a kamaszkor nehézségeire).

 

· EGYMÁS KÉPZÉSE

Mindenki ért valamihez, amit a másik tőle megtanulhat. Nem csak a diák tanulhat a tanártól, hanem a tanár is éppúgy tanulhat valamit a diáktól, amihez az jobban ért. A fiatalabb diák gazdagodhat az idősebbtől, akik már kitaposták a pályát.

 

· KÜLSŐ KAPCSOLATOK ÉPÍTÉSE

A kapcsolati tőke nagy kincs és érvényesülési, továbbtanulási, kutatási lehetőség. Éppen ezért igyekszünk minél többet kiépíteni, mindenekelőtt egyetemek, központok, intézmények, szakemberek, más diákkörök (testvérkapcsolat másik diákkörrel) irányában.

 

· TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTÉS

Különös tekintettel a tudományos újdonságokra, fejlődési irányokra, a kutatás örömére. Ennek eszközei az iskolai faliújság, a Diákkör honlapja, szélesebb körű előadások, stb.

 

· FELVILÁGOSÍTÁS

Elsősorban egészségügyi és mentálhigiénés témákban tartjuk fontosnak a tájékoztató jellegű munkát, mégpedig a betegségek, ill. lelki zavarok megelőzése céljából. Főképp az általános és középiskolás korosztály a célcsoport, de akár szélesebb körű munka is elképzelhető.

 

· KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS

Fontosnak tartjuk a valahová tartozás igényének szempontját, egymás társaságának élvezetét, gazdagítását, a közösségi szellem és csapatmunka gondozását. Erre megfelelő alkalmak a különböző ünnepi programok, táborok, bulik, játéknapok, stb.

 

Különbség a diákkör és a szakcsoport között

             A szakcsoport egy adott tantárgy területének megfelelő alkalmi foglalkozást jelent, a diákkör viszont feltételezi a diák önálló munkáját, amit persze kísér a tanár, vagy szakember. A diákkörös munka hosszabb időt igénybe vevő folyamatos témafeldolgozást, azaz kutatást igényel. A szakcsoport egy-egy alkalomhoz kötött. A diákkörön belül ugyan működhetnek szakcsoportok is, de a hangsúly az önálló tudományos vizsgálódáson, saját ötletek megragadásán van.

 

A diákkör jellege

             Mindenekelőtt a személy a legfontosabb és érte van minden más. A személyiség érvényesülése és kibontakoztatása a legfőbb szempont.

A másik fontos aspektus a versenyorientáltság. Vagyis az elkészült munkák megmérettetése, egy-egy diákköri versenyen való prezentálása. Az egészséges versenyszellem a fejlődés hatékony mozgatója. Meg fontos is a visszajelzés a diák felé, hogy be tudja magát mérni eredményessége, tehetsége, munkája szempontjából.

Igen fontos elem továbbá az együttműködés, elsősorban a mentorral, majd a többiekkel. A csapatmunka a kutató szellem fontos tartozéka.

 

Strukturálódás

Felépítése piramisrendszernek megfelelő, azaz a különböző képességű diákok egyaránt helyet találhatnak benne. Természetesen a legtehetségesebbekből vannak a legkevesebben, ők a vannak a piramis csúcsán. A többiek pedig képességeiknek, eredményeiknek megfelelően foglalnak el „alacsonyabb” helyet a rendszerben.

A K2-nek van vezetősége, amely a diáktagság köréből kerül ki, a diákkörvezető felügyeletével. Így közszavazással választunk elnököt, titkárt, pénztárost. A megválasztottság lemondásig, ill. az iskolából való távozásig (érettségi) érvényes.

Utolsó frissítés:

webmester

Utolsó frissítés:

webmester

Tehetséges Diákok

Klubja

ISKOLAI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR

Menüpontok:

Bemutatkozó

Céljaink

Tagok listája

Mentorok

Munkáink

Események

Tudományos hírek, érdekességek

Fórum

Galéria

Kapcsolat

Menüpontok:

Bemutatkozó

Céljaink

Tagok listája

Mentorok

Munkáink

Események

Tudományos hírek, érdekességek

Fórum

Galéria

Kapcsolat